Norsk Retrieverklubb

Har du oppnådd championat med din hund?

Etterlysning av Championat oppnådd i 2022

Styret etterlyser medlemmer av avdelingen som i 2022 har oppnådd Championat med sin hund.

Gjelder dette deg, eller om du kjenner til noen, så setter vi pris på om du kontakter oss.

Send inn informasjon om hunden inkl. fullt navn på hund, eier, e-post og telefonnummer til:

rogaland@retrieverklubben.no

 

Frist for å melde inn er 31.01.23

Med vennlig hilsen
Styret