Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Husk Båndtvang fra 1 april

Her kan du lese om båndtvangen og reglene
https://www.nkk.no/aktuelt/husk-bandtvangen-article147005-985.html