Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Husk båndtvangen

HUSK BÅNDTVANGEN!

Vi minner alle medlemmene våre om å respektere den generelle båndtvangen som trådte i kraft 1. april og som varer til og med 20. august.

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

I  tillegg til den generelle båndtvangen har enkelte kommuner innført utvidet båndtvang på utvalgte områder og vi oppfordrer medlemmene våre til å sette seg inn i lokale båndtvangsbestemmelser – noen av disse finner du nedenfor. I tillegg har enkelte kommuner lagt til rette for friområder hvor hunder kan få slippes løs og det finner du også informasjon om på de respektive kommunenes hjemmesider.
Vi minner også om at våre medlemmer har mulighet til skaffe seg tilgang til klubbens treningsområde på Sviland. Området er 7 mål stort og inngjerdet slik at du trygt kan trene med løs hund her. Se regler for bruk av treningsområdet vårt på eget innlegg på hjemmesiden.
Båndtvangsbestemmelser, Sandnes Kommune
Båndtvangsbestemmelser, Stavanger Kommune
Båndtvangsbestemmelser, Sola Kommune
båndtvang1