Norsk Retrieverklubb

Rogaland

MEDLEMSKONTINGENTEN 2020; HVA FÅR DU FOR PENGENE?

MEDLEMSKONTINGENTEN 2020; HVA FÅR DU FOR PENGENE?

 

Medlemmene våre får i disse dager påminnelse om betaling av den årlige medlemskontingenten i posten. Samtidig er det nye retrievereiere som lurer på om de skal melde seg inn i klubben og lurer på hvilke fordeler de får ved å melde seg inn. Vi har derfor laget en kort oversikt som forhåpentligvis svarer på de vanligste spørsmålene nedenfor.

Hva koster medlemskapet?

For å bli medlem i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland, må du først være medlem av både Norsk Kennelklubb (NKK) og Norsk Retrieverklubb (NRK).

Kontingenten er tredelt:

 1. Grunnkontingent til NKK. Denne er for 2021     234 (+ 500?) kr/år
 2. Kontingent til hovedklubben Norsk Retrieverklubb. 300 kr/år
 3. Kontingent til lokalavdelingen, Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland: 150 kr/år

Total kontingent blir altså 684 (1184)  kr. Det er også mulig å tegne familieabonnement hvis flere i husstanden ønsker å være medlem. Ta kontakt med hyggelige Bente på kontoret for tegning av familiemedlemskap. Kontaktinformasjon finner du HER

 

Hva får du for pengene dine?

Synes du det høres dyrt ut å være medlem? Vi tror kanskje du forandrer mening når du ser hvilke fordeler du får. Medlemskapet i NKK og hoved klubben gir deg dette:

 1. Du får NKK sitt medlemsblad ”Hundesport” i posten 4 ganger i året
 2. Du får rabatter på en rekke varer og tjenester (f.eks påmeldingsgebyrer til NKK sine arrangementer, forsikring, hundemat og andre produkter i NKK sin nettbutikk). Detaljert oversikt finner du på NKK sin hjemmeside http://web2.nkk.no/no/tjenester/medlemstjenester/medlemsfordeler/
 3. Du får NRK sitt medlemsblad ”Retrievernytt” i posten 4 ganger i året. Her finner du reportasjer fra ulike arrangementer og interessante artikler spesielt tilpasset retrievereiere. «Retrievernytt» vil å komme på nett.

Ved å melde deg inn i lokalavdelingen, avdeling Rogaland får du i tillegg:

 1. En hjemmeside med informasjon om avdelingsarrangement som kurs og seminarer i tillegg til terminfestede utstillinger, jaktprøver, sporprøver, lydighetsprøver, samt en rekke aktiviteter for retrievereiere.
 2. Åpne facebook-grupper for de ulike komiteene i avdelingen (Bruks, Utstilling, Lydighet og Jakt) hvor du hver dag kan følge med på store og små hendelser i avdelingen for de aktivitetene du er interessert i.
 3. Redusert pris på kurs arrangert av lokalavdelingen. I de fleste tilfellene vil du spare inn minst ett års avdelings kontingent ved å være med på ett enkelt kurs.
 4. Medlemsrabatt (10-15%) hos lokale forhandlere av hundemat og –utstyr; pr. i dag har vi avtaler med Stavanger Dyrebutikk og  Ålgård ZOO. Se detaljer på hjemmesiden om hvor mye rabatt du får på de ulike artiklene og hvordan du får tilgang til disse.
 5. Medlemsmøter med aktuelle temaer om hund og hundehold og familiearrangementer med aktiviteter for store og små.
 6. Mulighet til å delta på åpne fellestreninger i regi av de ulike komiteene.
 7. Tilgang til klubbens treningsområde på Sviland. Se hjemmesiden for egne regler om tildeling av nøkkel til dette området.
 8. Gode priser på profileringstøy i god kvalitet med lokalavdelingens logo.
 9. Sist, men ikke minst: Ved å melde deg inn i avdelingen får du også mulighet til å være med å delta i styret eller komiteene og dermed påvirke hvilke aktiviteter du synes klubben skal tilby sine medlemmer.

Ønsker flere i husstanden å være medlem, ta kontakt med hyggelige Bente på kontoret for tegning av familiemedlemskap. Kontaktinformasjon finner du HER

Dersom du allerede er medlem av en avdeling og ønsker å bli medlem i flere avdelinger må du ta kontakt med kontoret på post@retrieverklubben.no Dere må da huske å skrive ned navn og adresse på henvendelsen.