Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Nytt valpe kurs starter i mai

Nytt valpe kurs starter i mai
Vi starter valpe kurs for valper i alderen 2-5 måneder i uke 20. Kurset vil bli avholdt i henhold til gjeldende smittevernregler fra NKK som pr. i dag, setter en begrensning på maks 4 deltagere og 1 instruktør pr gruppe. Vi vil ha to instruktører tilgjengelig så vi vil kunne ta totalt 8 deltagere. Kurset vil bli holdt på klubbens treningsområde på Sviland som har god plass til å holde nødvendig avstand.
 Nytt valpe kurs starter i mai
Vi starter valpe kurs for valper i alderen 2-5 måneder i uke 20. Kurset vil bli avholdt i henhold til gjeldende smittevernregler fra NKK som pr. i dag, setter en begrensning på maks 4 deltagere og 1 instruktør pr gruppe. Vi vil ha to instruktører tilgjengelig så vi vil kunne ta totalt 8 deltagere. Kurset vil bli holdt på klubbens treningsområde på Sviland som har god plass til å holde nødvendig avstand.
Kurset vil gå over 8 ganger, totalt 12 1/2 timer:
– Onsdag 13. mai (Teori uten hund) Klokken 18.00
– Mandag 18. mai  Klokken 19.00
– Mandag 25. mai Klokken 19.00
– Torsdag 28. mai Klokken 19.00
– Torsdag 4. juni Klokken 19.00
– Mandag 8. juni Klokken 19.00
– Torsdag 11. juni Klokken 19.00
– Mandag 15. juni Klokken 19.00
Instruktører: Torun Larsen og Tove Nina Klemmetsrud (begge NKK autoriserte instruktører)
Kursavgift: 1600 kr for medlemmer, 1850 for ikke-medlemmer.
Påmelding skjer etter «førstemann til mølla»-prinsippet gjennom å sende inn vedlagte påmeldingsskjema sammen med innbetaling av kursavgiften til Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland sin konto  3206 20 68131. Påmeldingen blir bekreftet når skjema og kursavgift er mottatt.

Vi gleder oss til å treffe mange nye rekrutter!

Valpekurs for 2-5 mnd gamle valper