Norsk Retrieverklubb

Om avdelingen

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland

org nr 987 307 447

kontornr: 32062068131

Vipps #80103

rogaland@retrieverklubben.no

 

 

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland ble stiftet i 1976, og er blant de eldste
underavdelingene av Norsk Retrieverklubb.
Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland er en avdeling med ca. 450 medlemmer, og driver aktivt innen jakt, utstilling, bruks og rallylydighet.

Klubbens formål:

  • Fremme utviklingen av de enkelte retrieverrasene
  • Arbeide for å bevare retrieverrasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede hunder
  • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former
  • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmenes aktiviteter med hund
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Klubben leier et treningsområde på Sviland.
Dette området brukes til blandt annet kurs og fellestreninger for medlemmer. I tillegg har jaktkomiteen og brukskomiteen fellestreninger andre steder i dirstiktet. Ta gjerne turen innom og hils på oss, du finner en oversikt over fellestreningene her på aktivitetskalenderen.

Veibeskrivelse:
Kjør av E 39 mot Aboretet, kjør så forbi vannet på venstre side, så et stort jorde. Så kommer det et lite skogholdt på vestre side i en slakk venstre sving. Rett etter svingen kjører du til venstre ( Rogaland Hundepark har samme innkjørsel).