Norsk Retrieverklubb

Om avdelingen

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland

org nr 987 307 447

kontornr: 32062068131

Vipps #80103

rogaland@retrieverklubben.no

 

 

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland ble stiftet i 1976, og er blant de eldste
underavdelingene av Norsk Retrieverklubb. Norsk Retrieverklubb er den største
raseklubben i Norge, med ca 5000 medlemmer. Retrieverklubbens formål er å :

fremme utviklingen av de enkelte retrieverrasene
arbeide for å bevare retrieverrasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
bidra til å fremme utviklingen av fysiske og psykisk sunne
og sosialt veltilpassede hunder
arbeid for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund
drives i verdige former
legge muligheter og forhold til rette for medlemmenes aktiviteter med hund
ivareta medlemmenes kynologiske interesser

Norsk Retrieverklubb  (NRK) har samarbeidsavtale med  Norsk Kennel Klub (NKK).
Som medlem mottar du Norsk Retrieverklubb sitt medlemsblad «Retrievernytt» 4  ganger i året
og Norsk Kennel Klubb sitt blad » Hundesport» 4 ganger i året.
Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland er en aktiv avdeling med ca. 350 medlemmer og driver
med aktivitetene utstilling, jakt, lydighet og bruks.

Vi har ett flott området på Sviland, hvor vi har mange aktiviteter. Dette området er for alle
medlemmer som vil trene og ha det moro med hund. For å skaffe deg nøkkel til området sjekk denne linken https://retrieverklubben.no/rogaland/regler-for-tildeling-av-nokkel-til-treningsomradet/
Veibeskrivelse: Kjør av E 39 mot Aboretet, kjør så forbi vannet på venstre side, så ett stort jordet, Så kommer det ett lite skogholdt på vestre side i en slakk venstre sving. Rett etter svingen kjører du til venstre ( Rogaland Hundepark har samme innkjørsel)

retriever