Norsk Retrieverklubb

Referat Årsmøte 7 mars 2023

Her kan du lese referat etter årsmøte.
Årsmøteprotokoll_2023 med signatur

Torun Larsen ble ildsjel for sitt store og langvarige engasjement for klubben