Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Styret og komitéer

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland
RetrieverLogo

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland

org nr 987 307 447

c/o
Kveseth, Inger-Kristin
Notbasvn 20
4085 Hundvåg
kontornr: 32062068131

Vipps #80103
(skal kun brukes på beløp under 200)

rogaland@retrieverklubben.no

Styret
andrea

Andrea Larsen

Kasserer

98406323

rogaland@retrieverklubben.no

Eva M Føreid

Sekretær

rogaland@retrieverklubben.no

kristoffersa

Kristoffer Salvesen

vara

rogaland@retrieverklubben.no

Webmaster
torun

Torun Larsen

Webmaster

Øksnevarden 17, 4352 Klepp

92869117

torula2@frisurf.no

Brukskomiteen
bente robertson

Bente Robertson

medlem

472 32 417

benterobertson55@gmail.com

Jaktkomiteen
randisofie

Randi Sofie Seglem

leder

48160466

ran-ss@online.no

roarborresen3

Roar Børresen

medlem

75000000

nr.47500000@gmail.com

lars kjetil

Lars Kjetel Siqveland

medlem

91823720

larskjetels@gmail.com

Elisabeth

Elisabeth Vårlid

medlem

92627361

evaarlid@icloud.com

Lydighetskomiteen
tovenina

Tove Nina Klemmetsrud

Leder

48260633

tonklemm@online.no

torun-lydighet

Torun Larsen

medlem

92869117

torula2@frisurf.no

iris

Iris Meijer

medlem

47635098

iris@meijer.no

Utstillingskomiteen
torunutstilling

Torun Larsen

Leder

92869117

torula2@frisurf.no

Valg komiteen

Anne Skaarland

Trude Birgitte Grønning

Iren Kydland

Iris Meijer

Vara

47635098

iris@meijer.no