Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Styret og komitéer

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland
RetrieverLogo

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland

org nr 987 307 447

c/o Simen Adolfsen
Bådsvikvegen 6
5567 Skjoldastraumen

kontornr: 32062068131

Vipps #80103
(skal kun brukes på beløp under 200)

rogaland@retrieverklubben.no

Styret
simen

Simen Adolfsen

Leder

90803863

rogaland@retrieverklubben.no

erik

Erik Danielsen

nestleder

979 80 792

rogaland@retrieverklubben.no

kristina

Kristina Gilje

Kasserer

47375893

rogaland@retrieverklubben.no

Eva M Føreid

Sekretær

rogaland@retrieverklubben.no

bjart

Bjart S. Berge

varamedlem

rogaland@retrieverklubben.no

Webmaster
torun

Torun Larsen

Webmaster

Øksnevarden 17, 4352 Klepp

92869117

torula2@frisurf.no

Brukskomiteen
ingerkveseth

Inger Kveseth

Leder

40622776

inger.kveseth@gmail.com

gro%20tjessheim

Gro Larsen

Medlem

41562335

grolarsen64@gmail.com

bente robertson

Bente Robertson

medlem

472 32 417

benterobertson55@gmail.com

Jaktkomiteen
frank-hermansen

Frank Hermansen

Leder

95 20 66 06

frank.hermansen@idemia.com

toves

Tove Svindland

Medlem

99415432

toves_post@hotmail.com 

palb

Pål I. Bådsvik

Medlem

95 25 13 11  

paal@knm-hydraulikk.no

Vegard , ace

Vegard A. Rosland

Medlem

91889710

roslandva@gmail.com

Lydighetskomiteen
tovenina

Tove Nina Klemmetsrud

Leder

48260633

tonklemm@online.no

torun-lydighet

Torun Larsen

medlem

92869117

torula2@frisurf.no

iris

Iris Meijer

medlem

47635098

iris@meijer.no

Utstillingskomiteen
torunutstilling

Torun Larsen

Leder

92869117

torula2@frisurf.no

simen

Simen Adolfsen

medlem

90803863

rogaland@retrieverklubben.no

Valg komiteen

Iren Kydland

iren.kyd@online.no

elizabeth

Elizabeth Bowen

vara

elizabeth-bowen@lyse.net

toveninafleecejakke2

Tove Nina Klemmetsrud

48260633

tonklemm@online.no

Iris Meijer

47635098

iris@meijer.no