Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland

Norsk Retrieverklubb avd Rogaland

org nr 987 307 447

c/o
Torun Larsen
Øksnevarden 17
4351 Klepp

kontornr: 32062068131

Vipps #80103
(skal kun brukes på beløp under 200)

rogaland@retrieverklubben.no

Styret

Lars Rosvoll

Nestleder

rogaland@retrieverklubben.no

Tove Nina Klemmetsrud

Kasserer

48260633

Kasserer@nrkrogaland.no

Jenny N. Bjørklund

Sekretær

rogaland@retrieverklubben.no

Emilie Børresen

Styremedlem

rogaland@retrieverklubben.no

Roy Theodor Hendum

Varamedlem

48008577

rogaland@retrieverklubben.no

Jan Erik Bergsrønning

Varamedlem

rogaland@retrieverklubben.no

Webmaster

Torun Larsen

Webmaster

webmaster@nrkrogaland.no

Kurskoordinator

Tove Nina Klemmetsrud

Kurskoordinator

rogaland.kurs@retrieverklubben.no

Brukskomiteen

Gro Larsen

Leder

41562335

bruks@nrkrogaland.no

Marit Malmin

Ole-Terje Bjerklund

Roy Theodor Hendum

48008577

Jaktkomiteen

Roar Børresen

eder

75000000

jakt@nrkrogaland.no

Eva Kristine Tjønn-Bråtveit

Randi Sofie Seglem

Maria Helleren Solli

Marit Malmin

Lydighetskomiteen

Tove Nina Klemmetsrud

Leder

48260633

lydighet@nrkrogaland.no

Bodil Kvia

Torun Larsen

92869117

Iris Meijer

47635098

Sandra Sponheim Iversen

Utstillingskomiteen

Karoline Tobiassen Hansen

Leder

utstilling@nrkrogaland.no

Inger Helene Lund

Hege Omdal

Anja Ravndal Gudmestad

Hege Mikkelsen Stensland

Valg komiteen

Odd Geir Aarrestad

Leder

valg@nrkrogaland.no

Iris Mejer

Erik Danielsen