Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Styrende dokumenter for avdeling Rogaland

Styrende dokumenter for avdeling Rogaland

Årsmøtet 11. mars vedtok følgende styrende dokumenter for driften av avdeling Rogaland:
1. Instruks for Styret og Komiteene (revidert)
2. Instruks for Valgkomiteen (ny)
3. Retningslinjer for fond for bidrag til utdanning og konkurranser (ny)

HER kan du lese dokumentene

Disse dokumentene vil være et supplement til det overordnede lovverket for Retrieverklubben og lokalavdelingene og være tilgjengelige under dokumentarkivet på klubbens hjemmeside. Ta gjerne kontakt med Styret dersom dere har noen spørsmål.