Norsk Retrieverklubb

Utstilling Norsk Retrieverklubb avd Rogaland 7. September 2024

 


NRK avd. Rogaland inviterer til utstilling og valpeshow Lørdag 7. september.
Utendørs på Øksnevad vgs , Jærveien 990, 4351 Klepp

Dommere:
Kirsi Nieminen: Flat, Labrador og Ches
Kati Heiskanen: Golden, Toller og Curly
Det tas forbehold om dommer endringer.

Påmelding:
Elektronisk påmelding via NKKs terminliste senest 26.08.2024
Voksne kr. 420, valp/veteran kr. 200.
Veteran må registreres manuelt, send mail til torula2@frisurf.no. Betaling til kontonr:
32062068131. Betaling merkes med rase, hundens navn og registreringsnummer,
samt eiers navn.
Påmelding er økonomisk bindende. Dobbel avgift hvis eier ikke er medlem av NKK
eller samarbeidende klubb. Det er ½ avgift f.o.m. 3. hund med samme eier, den
billigste avgiften halveres først. Gjelder ikke valper.
Spørsmål om utstillingen rettes til Karoline Tobiassen Hansen,
karoline.t.hansen@gmail.com
Velkommen til en fin dag sammen med oss 🙂