Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Valgkomiteen søker kandidater til nytt styre 2021

Valgkomiteen søker kandidater til nytt styre 2021

Har du masse engasjement for hund og hundeaktiviteter – og litt tid til overs? Eller kjenner du kanskje noen som du tror kan være et positivt bidrag til å være med å styre avdeling Rogaland i tiden framover? Da vil Valgkomiteen gjerne høre fra deg!

Valgkomiteen søker kandidater til nytt styre 2021

Har du masse engasjement for hund og hundeaktiviteter – og litt tid til overs? Eller kjenner du kanskje noen som du tror kan være et positivt bidrag til å være med å styre avdeling Rogaland i tiden framover? Da vil Valgkomiteen gjerne høre fra deg! 

Retrieverklubben drives av, med og for medlemmene og alt arbeid både i styret og i underkomiteene er basert på frivillig dugnadsinnsats. Vi har pr idag ca 350 medlemmer og klubben jobber for å nå bredt ut for at flest mulig av medlemmene skal ha et aktivitetstilbud. 2020 har vært et litt turbulent og krevende år, og vi trenger derfor fire nye kandidater til neste års styre som skal velges av Årsmøtet i februar 2021:

– Leder (velges for ett år)
– Kasserer (velges for to år)
– To varamedlemmer (velges for to år)

Forslag til kandidater eller spørsmål angående styrets oppgaver sendes til Valgkomiteen v/ Tove Nina Klemmetsrud (tonklemm@online.no) så snart som mulig og senest 31. desember.

Mvh
Tove Nina