Norsk Retrieverklubb

VALPEKURS 2-5 MND oppstart 13 mars 2023

Kursbeskrivelse/målgruppe:
Kurset er rettet mot nye hundeeiere som har behov for å lære grunnleggende ferdigheter og kunnskaper om hundehold, valpesosialisering og miljøtrening.

VALPEKURS 2-5 MND
Kursbeskrivelse/målgruppe:
Kurset er rettet mot nye hundeeiere som har behov for å lære grunnleggende ferdigheter og kunnskaper om hundehold, valpesosialisering og miljøtrening. Kurset baserer seg utelukkende på prinsipper om belønning og positiv forsterkning for å oppnå ønsket adferd. Kurset er rettet mot deg som hundeeier – det er først og fremst du som er på kurs, ikke hunden. Den praktiske delen av kurset vil tilpasses den enkelte i størst mulig grad og balansere teori og praksis i forhold til valpens kapasitet.
I løpet av kurset vil deltagerne få en innføring i grunnleggende læringsteori og de viktigste ferdighetene valpen trenger å lære i hverdagen. På dette kurset for de aller yngste vil vi også fokusere på sosialisering og miljøtrening, og deltagerne vil få anledning til å la valpene hilse og leke med hverandre under kontrollerte former.
Aktivisering og belønnings former er gjennomgangstemaer i alle våre kurs, og faktorer som påvirker hundens evne til å ta imot læring vil også bli berørt.
Målet med kurset er å bevisstgjøre deltagerne på hvilke virkemidler og læringsmetoder som legger grunnlaget for et godt samspill med hunden bygget på gjensidig respekt og tillit – uansett hvilke langsiktige mål deltagerne har for sitt hundehold.
Praktiske øvelser vi vil gjennomgå i løpet av kurset er bl.a. Kontakt og fokus, rolig trening, hilse trening, gå fint i bånd, innkalling, teppe trening og håndtering/stell av valpen.
Forkunnskaper: Ingen
Sted: Retriever klubbens treningsområde på Sviland
Tidspunkt: Kurset går over 8 ganger, mandager og torsdager kl. 18-19 med oppstart mandag 13 mars 2023   (2 timer teori uten hund). Deretter 16.3 -20.3 – 23.3 – 27.3 – 30.3 – 13.4 og 17.4
Pris: 1350 kr for medlemmer, 1650 kr for andre. Kursavgiften betales til klubbens konto nr. 3206 20 68131 samtidig med innsending av påmeldingsskjema.

Når begge deler er mottatt av klubben vil du få en bekreftelse på kursplassen. Merk innbetalingen Valpekurs + navn på kursdeltager.
Antall deltagere: Maximum 8, første mann til mølla. Påmeldingen stenges automatisk når kurset er fulltegnet.
Instruktør: Torun Larsen
Torun er utdannet NKK trinn I instruktør og har  hunder nå for tiden:
RL1, RL2 LP1 Kid er border collie på 7år, han har opprykk til klasse 3 i lydighet og opprykk til Elite i rallylydighet.
Rekrutten Pixie. en flatfrøken på  snart 3  år som holder på å lære seg grunnferdigheter som kan brukes i mange ulike grener, så vi får se hva det blir etterhvert.
Hun har vært leder i avd Rogaland i 11 år, sittet i lydighets komiteen siden 2006 og utstillingskomiteen i 9 år.

Valpekurs vår 2024

VALPEKURS 2-5 MND