Norsk Retrieverklubb

Rogaland

VI GRATULERER ROAR BØRRESEN SOM ÅRETS ILDSJEL 2020

Vanligvis blir prisen for Årets Ildsjel tildelt på årsmøtet, men siden dette i år ble avholdt digitalt valgte vi å foreta overrekkelsen på et arrangement hvor vi kunne treffe ildsjelen direkte. Og hva er vel mer passende anledning enn en jaktfellestrening med ildsjelen som ansvarlig organisator?

I GRATULERER ROAR BØRRESEN SOM ÅRETS ILDSJEL 2020

Vanligvis blir prisen for Årets Ildsjel tildelt på årsmøtet, men siden dette i år ble avholdt digitalt valgte vi å foreta overrekkelsen på et arrangement hvor vi kunne treffe ildsjelen direkte. Og hva er vel mer passende anledning enn en jaktfellestrening med ildsjelen som ansvarlig organisator?

Valgkomiteen fikk inn flere forslag til kandidater til årets pris, men flere av dem samlet seg om Roar Børresen. Roar har hatt en lang fartstid i klubben helt tilbake på nittitallet hvor han både konkurrerte aktivt på høyt nivå innenfor retrieverjakt og var en del av klubbens jaktkomite. Etter et opphold på noen år hvor det var sykling som overtok fritiden, har Roar kommet tilbake til klubben med ny hund og stort engasjement for å bidra til å bygge et inkluderende jaktmiljø. Nå har han stilt opp som medlem i den nye jaktkomiteen som overtok på nyåret, og jobber aktivt for å drive med rekrutteringsarbeid/kurs med sammen med de andre komiteene.

Her er begrunnelsen fra en av dem som har nominert Roar og sum oppsummerer godt hvorfor prisen går til han:

Han har gjort en formidabel jobb i mange år for oss som ønsker å utvikle oss innen retrieverjakt.
Til tross for at vi ikke har hatt noe sted å være, har han selv stilt opp i alt slags vær. Han har delt sine områder med oss, eller kommet til våre andres områder.
Han legger opp treninger for alle som ønsker det. Ellers hjelper han oss med det opplegget vi ønsker å gjennomføre selv.
Han følger oss på prøver, han filmer og går gjennom hva vi gjort etter prøven.
Han er generelt bare en helt topp motivator, som er inkluderende og alltid har et triks på lur!
Han hjelper der han kan, til tross for at han ikke har hatt noen forpliktelser i form av formelle verv i klubben – før nå.

Vi gratulerer!

 

roarborresen2.jpg