Norsk Retrieverklubb

Rogaland

Vi har fått leid lokale

Vi har fått leid lokale i «Grisehuset på Tjelta» på søndager fra kl 17.00 i oddetallsuker.

Vi har fått leid lokale i «Grisehuset på Tjelta» på søndager fra kl 17.00 i oddetallsuker.
Adressen er Tjeltavegen 253, Tjelta
Her kommer vi til å holde utstillingstreningene våre , følg med på https://www.facebook.com/groups/274594432699309/
utstilling – retrieverklubben avd Rogaland om hvilket klokkeslett det er .

Dette lokale kan vi og arrangere andre treninger og lignende i. Det er ikke mulighet for å
bare komme og trene privat.

Pris  for utstillingstreningene er kr 25 for medlemmer og 50 for ikke medlemmer.
Husk at vi er på lånt grunn så vi må plukke opp etter hundene våre og holde orden