Norsk Retrieverklubb

Vi ser etter deg som vil ta en utfordring!

DETTE ER EN OPPFORDRING!!!

Fikk jeg oppmerksomheten deres nå? Ja, så bra! Det var også hele poenget For dette er en oppfordring til alle dere der ute.

Familie og rekrutteringskomiteen skal jobbe for familiehunden og rekruttering på grasrotnivå. Ergo, Vi skal jobbe rettet mot Hvermansen og lavterskeltilbud for de retrievereierne som ikke nødvendigvis finner det interessant å konkurrere i noe ( jakt, utstilling, lydighet osv)

i den sammenheng sender vi ut hver annen måned forslag til avdelingene til hva man kan gjøre av lavterskeltilbud for dere medlemmer. Etter lite engasjement til våre forslag kalte vi inn til møte med alle avdelingene. Og alle kunne si det samme.

De vil gjerne trå i gang med slike tilbud til medlemmene, MEN DE HAR IKKE NOK FRIVILLIGE!

Så dette er en oppfordring til dere alle!

Spør ikke hva klubben kan gjøre for dere, men hva dere kan gjøre for klubben

Har du en hund? ja da må den luftes daglig. Ta kontakt med din avdelingen og spør om ikke de kan legge ut at du gjerne tar med flere på den gåturen da?

Har du en time til overs i måneden? ta kontakt med avdelingen din og tilby dem den timen

alle monner drar og jo flere som tilbyr litt av tiden sin , jo flere tilbud har vi til medlemmene. Kanskje ditt initiativ drar igang flere til å invitere på en gåtur? Eller en sosialiseringstrening? Her er det kun fantasien som stopper

Tar DU utfordringen?22CEEC7F-E742-4943-B213-CFC895EEB7DE