Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Styremedlemmer til klubben

Valgkomiteen oppfordrer til at medlemmene snur seg rundt og ser seg om etter styremedlemmer, gjerne med interesse for økonomi/regnskap.

Valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb  består av Tormod Ruud, Roger Petterson, Nina Skjelbred og Kjersti Jensen  (vara)

Komiteens mandat er å finne kandidater til tillitsverv i klubben vår:

  • Leder
  • Kasserer
  • Styremedlemmer med varamedlem som er på valg
  • 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen
  • Revisor og vararevisor
  • Representanter til årets Representantskapsmøte i Norsk Kennel Klub og eventuelt andre verv det etter lovene eller generalforsamlingsbeslutning tillegges valgkomiteen å fremme forslag på.

Valgkomiteens frist i dette arbeidet før neste års generalforsamling er 31. desember 2020.

Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å komme med forslag på kandidater til styreverv i hovedklubben. Vi leter spesielt etter en som er regnskaps- og /eller økonomikyndig.

Forslag og/eller spørsmål kan sendes valgkomiteen på e-post: valg@retrieverklubben.no

Valgkomiteen medlemmer kan også kontaktes på telefon. Kontaktinformasjon finner dere HER

FRIST: 31.desember 2020