Norsk Retrieverklubb

Sunnmøre

Resultater etter valg 6. april 2021

Avdelingen har nå fått gjennomført vårt digitale valg og fått nytt styre som nå etter hvert skal konstituere seg.

Valg Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 2021

Først vil vi takke Anne-Lise og Stig for en lang og god jobb i styret og sporkomiteen i klubben vår! En avdeling er helt avhengig av gode frivillige sjeler for å organisere og ikke minst ha aktivitet som gir et tilbud til alle medlemmene.

Gratulerer og lykke til Jarle Øyen som ny leder av Norsk Retrieverklubb avd Sunnmøre!!

Som dere kan se fra valget er det Grete Melsether og Jarle Øyen deltar på årets digitale GF, lørdag 10 april, og Jarle deltar på NKK Nordvestlandets årsmøte.

Selv om pandemien fortsatt styrer mye av hverdagen vår håper vi at vi skal kunne tilby et godt miljø og ikke minst mere aktivitet i tiden fremover.
Årets første offisielle aktivitet, avdelingens utstilling som vi har i tilknytning til NKK Ålesund måtte vi beklageligvis avlyse/utsette.

 

I og med vi ikke har avholdt Årsmøter for 2019 og 2020 ble det i år gjort et digitalt valg, Allsidighetspokalen skulle også deles ut på Årsmøtene så de kan du finne oversikt på her Allsidighetspokalen for 2019 og 2020.

 

Allsidighetspokalen_2018
Ny og tidligere leder for avdelingen fotografert på det siste årsmøtet som var avholdt i avdelingen, onsdag 13. mars 2019. Vår tidligere leder Stig Brathaug (til venstre) delte her ut Allsidighetspokalen for 2018 til vår nå nye leder Jarle Øyen…