Norsk Retrieverklubb

Talent- og rekruttsatsing lydighet

Har du retriever og har lyst å trene mot øverste klasser i lydighet? Da er dette kanskje noe for deg!

Norsk Retrieverklubb (NRK) ønsker å bidra til at flere retrievere konkurrerer i høyere klasser i LP. NRK ønsker også å bidra til at flere av retriever-rasene viser seg fram i lydighetsringen! NRK setter derfor opp talent- og rekruttgrupper i lydighet i 2023!

Det tas ut 9 ekvipasjer til hver gruppe. Alle møtes til to samlinger med eksterne instruktører, og forplikter seg i tillegg til å delta på to lokale samlinger. Instruktørene er internasjonale, og har alle trent retrievere til mesterskap!

Antall deltakere og bakgrunn:

Talenttropp: For ekvipasjer som har begrenset med erfaring i høyere klasser. Max antall 9

Rekruttropp: For ekvipasjer som har erfaring med høyere klasser. Max antall 9

NB! Ekvipasjens erfaring kan baseres på erfaringer med den hund man søker sammen med på søketidspunktet, eller erfaring fører har med tidligere hunder. Mål skal uansett være start i høyere klasser.

Kostnader:

Pris skal dekke kostnader til instruktører og verter, samt leie av lokaler. Avgiften må betales i sin helhet før første samling. Avgiften er ikke refunderbar, og plassen kan ikke selges videre til annen ekvipasje uten avtale med arrangør. Kostnader til reise, kost og losji tilkommer og må dekkes av den enkelte.

Kriterier for å søke:

Deltakelse i talent- eller rekrutt-troppen skal gi motivasjon og inspirasjon til å bli enda bedre i LP. Du må ha et mål om å jobbe mot høyeste klasse FCI3. I tillegg må du ha lyst til å bidra aktivt og positivt på samlinger, og være en god ambassadør for retrieverrasen.

 Høres dette fristende ut? Les mer om satsingen her

Søknadsfrist – 31.12.2022. Bruk skjema

Talent- og rekrutteringslag lydighet 2023