Norsk Retrieverklubb

Telemark

Årets Ildsjel 2019

I forbindelse med årsmøtet 5.mars 2020 delte klubben ut prisen «Årets Ildsjel 2019»

Prisen gikk til en person som har engasjert seg ekstraordinært i byggingen av nytt klubbhus. Han har engasjert seg i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og har vært deltaker og pådriver i alle faser. I store deler av sommeren 2019 var han å finne ved klubbhuset det meste av uka og han var alltid like glad når noen kom for å hjelpe. Avdelingen takker Bjørn Hvidsten Jensen for innsatsen og gratulerer med utmerkelsen «Årets Ildsjel 2019»!

Årets Ildsjel 2019

Årets Ildsjel 2019