Norsk Retrieverklubb

Årsmøtet i Retrieverklubben avd. Telemark 9. mars 2022

Årsmøtet 2022 ble gjennomført med 9 medlemmer tilstede.

God stemning og et effektivt og fint årsmøte.

Årsmøtepapirene ligger under Dokumenter og Årsmøte 2022.
Håper vi ser flere av våre medlemmer på neste års Årsmøte!