Norsk Retrieverklubb

Telemark

Rallylydighetstevne

Dugnadspoeng

Nå kan du samle dugnadspoeng når du hjelper til på arrangementer! Hvis du har lyst til å være med å hjelpe så send oss en e-post på retrievertelemark@gmail.com. Vi trenger blant annet hjelp til Utstilling 16.februar 2019 og Rallylydighetsstevne 24.februar 2019!

Styret i Norsk Retrieverklubb avdeling Telemark har bestemt at de som deltar på dugnad eller hjelper til på arrangementer som klubben deltar i skal få samle dugnadspoeng. Disse poengene kan brukes til å delta på kortere kurs på kveldstid eller til å få redusert pris på større kurs. Hvordan «poenguttak» kan gjøres vil det bli mer informasjon om etterhvert siden ordningen er under utvikling.

Vi setter stor pris på at medlemmene hjelper til og håper dette vil bli oppfattet som et positivt bidrag tilbake for all innsatsen som legges ned av frivillige.

Forslag til poengberegning:

Ytelse: Poeng:
Jobbe ved arrangement/dugnad i tre timer 5
Jobbe ved arrangement/dugnad i fem timer 8
Jobbe heldag 10
Arrangere/planlegge 15
Bake kake/vaffelrøre 2
Være ansvarlig for kveldstrening åpen for alle (f.eks utstillings-, miljø-, agility-, rally-trening) 4 pr. kveld

 

Arrangør sender inn liste til kasserer med navn og poeng for de som har deltatt på dugnadene. Kasserer administrerer liste over hvor mange poeng den enkelte har samlet.

Ordningen startes opp som en prøveordning i 2018 og det er ført lister over de som har bidratt i løpet av året. Det er dermed en del som allerede har samlet seg en god del poeng!