Norsk Retrieverklubb

Telemark

Rallylydighetstevne

Dugnadspoeng – ordningen avsluttes

Ordningen med dugnadspoeng avsluttes, men det er mulig å benytte opptjente poeng i løpet av 2020

Dugnadspoengordningen ble innført i 2018 som en prøveordning. Målet var å inspirere gode hjelpere til å bidra enda mer og å gi noe igjen til de som står på for klubben. Ordningen ble evaluert sent høsten 2019 og det ble konkludert med at ordningen ikke gav den ønskede effekten.

Det har vært forsøkt arrangert aktiviteter som var tenkt for de som ønsket å ta ut poeng, men det viste seg vanskelig å arrangere aktiviteter som var treffende for flere enn noen få av gangen.  En del medlemmer med poeng har også deltatt på aktiviteter uten å ta ut poeng, dvs de har betalt på lik linje med andre. En annen utfordring var at det var vanskelig å finne aktiviteter som var treffende for de som tjente dugnadspoeng. Mange av de som har tjent opp poeng er ressurspersoner som i mange settinger er mer interessert i å være instruktør og leder av aktiviteten enn å være deltaker.

Klubben ønsker selvfølgelig at de som har stilt opp for klubben i hensikt av å få dugnadspoeng skal få benytte opptjente poeng. Det er derfor vedtatt at de som har tjent opp dugnadspoeng har anledning til å benytte disse i løpet av 2020 på arrangementer der dette er mulig (dvs samme betingelse som i ordningen). Samtidig med at ordningen avsluttes legger styret vekt på at klubben setter stor pris på hver enkelt som deltar med dugnadsarbeid og at man håper å finne andre måter å påskjønne innsats for klubben på.

Under følger ordningen slik den ble innført i 2018. Det er altså mulig å ta ut opptjente poeng gjennom 2020, men ordningen med å tjene poeng er avsluttet. Gode forslag til gode belønninger til våre iherdige flinke dugnadsytere er alltid velkomne 🙂

—————————————————————————————————————————————–

Nå kan du samle dugnadspoeng når du hjelper til på arrangementer! Hvis du har lyst til å være med å hjelpe så send oss en e-post på retrievertelemark@gmail.com. Vi trenger blant annet hjelp til Utstilling 16.februar 2019 og Rallylydighetsstevne 24.februar 2019!

Ordningen med Dugnadspoeng:

Styret i Norsk Retrieverklubb avdeling Telemark har bestemt at de som deltar på dugnad eller hjelper til på arrangementer som klubben deltar i skal få samle dugnadspoeng. Disse poengene kan brukes til å delta på kortere kurs på kveldstid eller til å få redusert pris på større kurs. Hvordan «poenguttak» kan gjøres vil det bli mer informasjon om etterhvert siden ordningen er under utvikling.

Vi setter stor pris på at medlemmene hjelper til og håper dette vil bli oppfattet som et positivt bidrag tilbake for all innsatsen som legges ned av frivillige.

Forslag til poengberegning:

Ytelse: Poeng:
Jobbe ved arrangement/dugnad i tre timer 5
Jobbe ved arrangement/dugnad i fem timer 8
Jobbe heldag 10
Arrangere/planlegge 15
Bake kake/vaffelrøre 2
Være ansvarlig for kveldstrening åpen for alle (f.eks utstillings-, miljø-, agility-, rally-trening) 4 pr. kveld

 

Arrangør sender inn liste til kasserer med navn og poeng for de som har deltatt på dugnadene. Kasserer administrerer liste over hvor mange poeng den enkelte har samlet.

Ordningen startes opp som en prøveordning i 2018 og det er ført lister over de som har bidratt i løpet av året. Det er dermed en del som allerede har samlet seg en god del poeng!