Norsk Retrieverklubb

Endring i styret pr 11.03.2024

Stine Hvidsten Jensen har valgt å trekke seg fra styret.

Derfor blir det endringer i styret allerede fire dager etter Årsmøtet 2024.

  • Margareth Stølan rykker opp fra varamedlem til styremedlem

Stine var også kasserer. Derfor må den rollen fylles av en annen.

  • Anne Haugan Kise endrer derfor rolle fra styremedlem til kasserer

Etter konstituering av styret på første styremøte etter Årsmøtet 2024, ble det også endret flere roller.

  • Simen Nordby har nå rollen som Sekretær
  • Solveig Markussen tar da over som Nestleder