Norsk Retrieverklubb

Regler klubbområde

REGLER FOR BRUK AV OMRÅDET PÅ SOLUM

Vi ønsker at alle skal ha det fint her hos oss.

Det betyr at vi må ha noen regler og at folk viser respekt for området som drives på dugnad av alle brukere. Området kan kun disponeres av medlemmer av retrieverklubben avd. Telemark.

Du trenger ikke ha en retriever for å være medlem.  Men som en raseklubb har vi som hovedmål å fremme retrieverens egenskaper. Ta kontakt med oss på retrievertelemark@gmail.com for spørsmål eller om du trenger hjelp med innmeldingen for å kunne benytte deg av området på Solum

 

  • Dette er ikke et lufteplass, men treningsområde for våre medlemmer.
  • Hunden må være under kontroll når det er andre hunder tilstede eller når det kommer nye til.
  • Slipp aldri hunden din bort til andre uten at du spør først.
  • I det innerste område til høyre («liten skog») skal det ikke hunder luftes  eller være tisper med løpetid. Dette fordi det primært brukes til søk øvelser.
  • Medlemmer kan benytte området for trening om ikke annet er avtalt på området. Man skal dog alltid vike dersom klubben har kurs eller organiserte samlinger.
  • Det skal ikke drives organisert lufting eller kurs uten at det er tatt opp med styret.  Kontrakten med grunneier gir ikke anledning for fremleie til andre foreninger og aktører.
  • Vi skal ha positiv hundetrening på vårt område.

Alle medlemmer som benytter seg av området må forplikte seg å bidra med dugnader og holde område i stand.

ALLE MÅ PLUKKE OPP HUNDEBÆSJ!