Norsk Retrieverklubb

Kodelås på porten – Retrieverplassen

Vi har satt kodelås på porten.

Årsaken er problemer med at mange som ikke er medlemmer bruker området til hundelufting. Ikke alle er like flinke til å rydde opp etter seg og hunden.

Håper dette løser problemet.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2024 og som vi har epostadresse til, har nå fått mail med koden til låsen.

Koden vil endres etter behov, da vil ny mail med ny kode sendes ut.

Er du medlem og ikke har fått mail, kan det være vi mangler epostadresse til deg eller at vi har feil epostadresse.

Send da mail til telemark@retrieverklubben.no