Norsk Retrieverklubb

GJENNOMFØRT – Kurs – Hverdagslydighet – grunnleggende

På dette kurset trener vi på samarbeid mellom deg og hunden og de ferdighetene du og hunden trenger for å fungere så bra som mulig sammen i hverdagen.

Sted: Retrieverplassen/Retrieverbua – Klovholtvegen 19, Skien

Tid: Hver mandag fra 28.08.2023-25.09.2023 (5 ganger). Kl 17:30 – 19:30

Instruktør: Lill-Ann Berg – mob: 48164689 – epost: lillannberg2@gmail.com

Pris: Kr 1 200 for våre medlemmer/kr 1 500 for andre. (Betales inn straks etter at du har fått bekreftelse på at du har fått plass.)

Påmeldingsfrist: «Førstemann til mølla» – endelig frist 21.08.2023 – Max 6 deltagere.

For hvem: Kurset er for alle typer hunder fra 6 mndr og oppover, som har gjennomført valpekurs eller er på tilsvarende nivå, det vil si at dere har trent litt fra før. (Er du i tvil om du og din hund kan være med, ring meg, instruktør Lill-Ann, så tar vi en prat.)

Om kurset: Det viktigste målet for kurset er at du som hundefører skal forstå bedre hva som gjør at hunden vil gjøre det du ønsker, i stedet for å finne på egne ting å gjøre. Det hunden finner på selv, er ikke nødvendigvis atferd som passer inn i vårt liv. Det er gjerne det vi kaller uvaner, eller i verste fall problematferd. Du skal også få litt innsikt i hvordan innlæring fungere, også det hunden lærer seg selv!

Vi skal på den måten gjøre deg bedre i stand til å unngå at hunden får disse uvanene. Det skal vi oppnå gjennom ulike øvelser.

Første dag: «Bli-Kjent-Dag» og starte opp med noen av øvelsene.

1. Hundene blir kjent med hverandre, alle menneskene og treningsplassen. Hundene er hele tiden i bånd og skal ikke fysisk hilse på hverandre. De vil allikevel bli kjent med hverandre og oss gjennom lukter og kroppsspråk, selv om det er litt avstand mellom hver hund.

2. Jeg gjør meg kjent med hundene og dere. Vi gjør noen øvelser og jeg får vite hvor hver enkelt hund og eier står pr nå – treningsmessig.

Programmet for de siste 4 dagene vil bli lagt opp etter det som kommer fram første dag.

Stikkord: Kontakt og kontaktsignaler, innkalling, sitt og bli sittende, «legg deg på plassen din», gå pent i bånd. (Punktene kan endres hvis det kommer fram andre ønsker/behov underveis i kurset)

Det vil bli en viss grad av individuell tilpassing til hver hund, etter alder, type hund, uvaner den allerede har, hvor mye den er trent fra før osv. Dessuten individuelt for eier/fører, etter hvor mye du kan fra før. Det kan derfor bli ulikt hva hver trener på.

NB: Dette er et grunnleggende kurs og det er begrenset hva vi rekker på 5 kvelder. HUSK DERFOR: At jo mer arbeid du legger ned på trening mellom hver kurskveld og etter at kurset er ferdig, jo bedre framgang vil du og hunden din få!

Ta med:

  • Vanlig kort bånd og halsbånd eller sele, eventuelt retrieverbånd. IKKE FLEXI-bånd.
  • Vann og vannskål.
  • Ulike typer belønninger som du vet at hunden din liker, som godbiter eller leker.
  • Teppe eller tilsvarende som hunden kan ligge på. Kan også brukes i «Legg deg på plassen din»-treningen
  • Noe å notere på underveis om du ønsker det – eller notat på mobilen. (En vitenskapelig undersøkelse viste at vi etter en tid i snitt kun husker 4% av et kurs, om vi IKKE noterer noe underveis eller repeterer det vi har lært!)

NB: Hundene bør kunne oppholde seg i bilen innimellom, hvis vi trener en og en hund, eller har litt felles teori inne i Retrieverbua.

Det er i allefall 3 grunner til det:

1. Dette er uerfarne hunder, som trenger minst mulig med forstyrrelser i begynnelsen, for å kunne få til treningen.

2. Det kan være lurt at hundene får korte pauser. Det gir bedre læring.

3. Det er lettere for deg å følge med på all undervisning, uten at du må passe på din egen hund. Også det de andre trener på kan være nyttig for deg og din hund.

VELKOMMEN PÅ KURS!

Kurs høsten 2023 - PÅMELDING

  • Påmeldingsskjemaet brukes for alle kurs, høsten 2023.
  • Vi må ha dette når vi søker om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø.
    Kursavgiften betales inn først etter at man har fått bekreftet plass. Bindene påmelding. Dersom sykdom hos hund skulle oppstå, ta kontakt med oss.