Norsk Retrieverklubb

Telemark

Dugnadspoeng – ordningen avvikles

Sent høsten 2019 ble ordningen med dugnadspoeng evaluert og man kom da frem til at ordningen dessverre ikke hadde den ønskede effekten. Styret besluttet derfor å avvikle ordningen. De som har tjent poeng har mulighet til å benytte opptjente poeng ut 2020.

Her er info fra prøveordningen fra 2018:

Nå kan du samle dugnadspoeng når du hjelper til på arrangementer! Hvis du har lyst til å være med å hjelpe så send oss en e-post på retrievertelemark@gmail.com. Vi trenger blant annet hjelp til Utstilling 16.februar 2019 og Rallylydighetsstevne 24.februar 2019!

Styret i Norsk Retrieverklubb avdeling Telemark har bestemt at de som deltar på dugnad eller hjelper til på arrangementer som klubben deltar i skal få samle dugnadspoeng. Disse poengene kan brukes til å delta på kortere kurs på kveldstid eller til å få redusert pris på større kurs. Hvordan «poenguttak» kan gjøres vil det bli mer informasjon om etterhvert siden ordningen er under utvikling.

Mer informasjon om ordningen finner du her (link til infoside).

Vi setter stor pris på at medlemmene hjelper til og håper dette vil bli oppfattet som et positivt bidrag tilbake for all innsatsen som legges ned av frivillige.

rallybilde