Norsk Retrieverklubb

REFERAT – Årsmøtet 2024 – avholdt torsdag 07.03.2024

Sted: Vårt klubbhus, Klovholtvegen 19, 3729 SKIEN (i nærheten av Solum Kirke)

 

Referat fra Årsmøtet 2023 finner du her: Årsmøtet 2024, referat, signert

Årsmøtepapirene finner du her: Årsmøtepapirer 2024 med Årsberetning 2023