Norsk Retrieverklubb

Telemark

Regelverk for jaktprøver for retrievere

Det nye regelverket for jaktprøver for retrievere er nå tilgjengelig! Gjelder fra 01.01.2019.