Norsk Retrieverklubb

Telemark

Styret og komitéer

E-post: retrievertelemark@gmail.com

Styret
Bjørnar Omdal Rønningen

Bjørnar Omdal Rønningen

Styreleder og webmaster

413 22 774

retrievertelemark@gmail.com

Bjørn Hvidsten Jensen

Bjørn Hvidsten Jensen

Nestleder

957 54 022

kennel@sarko.no

Trude med Nero

Trude Fjellet

Styremedlem og kasserer

980 70 337

trufj@online.no

Hilde-Weckhorst

Hilde Weckhorst

Styremedlem, sekretær

Camilla Grohs

Vara til styre

992 25 528

cgrohs@hotmail.com

Jaktkomité
Hege Husebø

Hege Husebø

Leder jaktkomiteen

922 39 876

hege69@hotmail.com

Kathrine Gunstad

Jaktkomité

Charlotte Andersen jaktkomite

Charlotte Andersen

Jaktkomité

charlotte.skare.andersen@gmail.com

Smeller
Torhild Van Riesen

Torhild Van Riesen

Kontaktperson smeller

924 61 871

t-varies@online.no

Rallygruppe

Tina Fjellås

Rallygruppe

90809725

tinamyrl@gmail.com

Siriane Karlsen

Rallygruppe

41741701

sirianekarlsen@hotmail.com

Camilla Bure Karlsen

Rallygruppe

95900227

camilla.bure@gmail.com

Valgkomité

Mette Lyster

Leder Valgkomité

98255313

me-lyste@online.no

nina

Nina L. Bjørnstad

Valgkomite

aud iphone 2018 høsten 013

Aud Darrud

Valgkomité

adarrud@gmail.com