Norsk Retrieverklubb

Telemark

Styret og komitéer

E-post: retrievertelemark@gmail.com

Valgkomité
Ane Gjelle

Ane Gjelle

Medlem valgkomiteen

Styret
Bjørnar Omdal Rønningen

Bjørnar Omdal Rønningen

Styreleder og webmaster

413 22 774

retrievertelemark@gmail.com

Bjørn Hvidsten Jensen

Bjørn Hvidsten Jensen

Nestleder

957 54 022

kennel@sarko.no

Trude med Nero

Trude Fjellet

Styremedlem og kasserer

980 70 337

trufj@online.no

Annette Fillingsnes

Styremedlem og sekretær

909 29 818

ronn-ban@online.no

Hege Husebø

Hege Husebø

Styremedlem og leder jaktkomiteen

922 39 876

hege69@hotmail.com

casandra

Casandra Elise Grundsund Riis

Vara til styre

413 78 553

Casandra_elise@hotmail.com

Camilla Grohs

Vara til styre

992 25 528

cgrohs@hotmail.com

Jaktkomité
Hege Husebø

Hege Husebø

Styremedlem og leder jaktkomiteen

922 39 876

hege69@hotmail.com

aud iphone 2018 høsten 013

Medlem jaktkomité

adarrud@gmail.com

Utstillingskomité
linda

Linda Normann

Leder utstillingskomiteen

retrievertelemark@gmail.com