Norsk Retrieverklubb

Telemark

Styremedlem i avdeling Telemark

 

Alder, kjønn, spiller ingen rolle, så lenge du er medlem (eller vil bli det) og har et hjerte for godt hundehold.

 

Noen må sitte i et styre

Valgkomiteen til avdeling Telemark skal se på styrets sammensetning, hvem som er på valg og hvilke plasser i styre som skal fylles kommende år.

I den forbindelse trenger vi navn på kandidater som kan ta et styreverv. Du kan foreslå deg selv eller noen du kjenner. Dette er frivillig arbeid, og du får et lite honorar pr. år.

Det er rundt ni styremøter i året og noen felles dugnader man bør stille opp på.  Som styremedlem er du med på å ta viktige avgjørelser, som for eksempel hvilke type kurs vi skal ha og ha kontakt med medlemmene. Samt at man må følge klubbens regler om at vi bunn skal fremme den flotte rasen vi har, og dermed også godt hundehold.

Vi har også forståelse for at man ikke alltid får til å følge opp alt, vi er en frivillig organisasjon, men det er ønskelig med engasjement.

Hvorfor ikke prøve?

Det er lærerikt. Har du aldri vært i styre før, så hvorfor ikke prøve? Det er nyttig lærdom og erfaring å ha med seg videre, som også kan være et ekstra pluss på en eventuell cv for eksempel.

Uten et styre, uten medlemmer har vi ingen avdeling eller aktiv klubb. I dag har vi rundt 150 medlemmer. Vi hører til under Norsk Retrieverklubb som er knyttet til Norsk Kennklubb, som er hundeeirenes organisasjon i Norge.

Allsidig aktivitetstilbud

Lydighet, Rally Lydighet, Agillity, Smeller, Retrieverarbeid/Jaktlydighet,  utstilling, blodspor,  felles gå turer og sosiale temakvelder. Selv om vi har allsidig aktivitet som passer alle raser, skal vi også som raseklubb ivareta og fremme retrieverrasen.  Dette er en viktig del av styrevervet i retrieverklubben.

 Vi har hele tiden som motto at det skal være hyggelig, givende og gøy.

Vi digger positiv læring.

Vi har tatt over hundeområdet på Solum ved Solum Kirke (rett ved Geiteryggen flyplass) i Skien. Der har vi et egnet inngjerdet område med tilhørende klubbhus. Dette gir oss som klubb stabilitet slik at vi kan utvikle ulike kurs tilbud, treningstilbud og felles hundetrening der vi hjelper hverandre.

Valgkomiteen har begynt på jobben med å sette sammen et slagkraftig, effektiv, funksjonelt og hyggelig styre for neste år. Valgkomiteens forslag vil da legges frem på årsmøte i 2019.

Vi ønsker svært gjerne forslag fra medlemmene på aktuelle styremedlemmer. Ikke vær redd for å foreslå deg selv.

Mette Lyster er leder av valgkomiteen og kan kontaktes på mail: me-lyste@online.no eller ring henne på mobil: 98255313 – innen 15. januar 2019.

Mette er en utrolig hyggelig, blid og inkluderende dame som bare vil bli glad om du tar kontakt. Er du usikker på om dette er noe for deg, så ring henne for en prat, så vil du få vite mer om hva det dreier seg om.

Styret 2018
Styret 2018