Norsk Retrieverklubb

Telemark

Vi har nå fått egen dommer for kvalifiseringsprøve, jakt!

Solveig Markussen, som er medlem i avdelingen og en aktiv og dyktig utøver på jaktprøver for Retrievere, er nå godkjent for å være dommer på Kvalifiseringsprøver Jakt!

Det vil si at vi på de oppsatte kvalifiseringsprøvene vi har i avdelingen, ikke er avhengig av å få inn dommer fra annen avdeling!

Hva er Kvalifiseringsprøve?

– Fra NKKs Regler for jaktprøver for retrievere:

4. REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE

4.1 GENERELT Kvalifiseringsprøven skal være en enkel test på at hunden er moden for deltakelse på offisielle prøver for retrievere. Bestått på Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve, eller tidligere premiert på B-prøve eller Dansk Retrieverklubbs Bruksprøve, er en forutsetning for å kunne starte på offisiell B-prøve og Working Test for retrievere

4.2 KRAV TIL DOMMER Dommer må være godkjent autorisert kvalifiseringsprøvedommer, se pkt. 12.1.

4.3 DELTAKELSE Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 måneder første prøvedag.

4.4 GJENNOMFØRING AV PRØVEN Kvalifiseringsprøven må inneholde grunnleggende elementer for en god gjennomføring av senere deltakelse på B prøver, Working Test og Tollingjaktprøve.  Hunden skal prøves i:

• Toleranse for tannvisning

• Lineføring 50 meter

• Fri ved fot 50 meter

• Sitt og bli, mens fører går 50 meter fra hunden

• Innkalling 50 meter

• Apportering, avstand til hund 15 – 20 meter

• Skuddtest

4.5 BEDØMMELSE OG GODKJENNING Ved apporteringstesten skal det benyttes standard 500 grams dummyer. Ved skuddtesten skal det benyttes løsammunisjon. Tannvisning Hundens tilgjengelighet undersøkes. Det er ikke krav om at hunden skal være i ro ved tannvisningen. Lineføring Hunden skal villig følge fører, men uten krav til absolutt nøyaktighet. Fri ved fot Hunden skal villig følge fører, men uten krav til absolutt nøyaktighet. Bli sittende og innkalling, 50 meter Hunden skal bli sittende når fører går i fra, og uten problemer la seg kalle inn etter signal fra dommer. Apportering, 15 – 20 meter Hunden skal bli sittende løs under kast av dummy og sendes på signal fra dommer. Hunden skal vise at den apporterer spontant og villig bringer apporten tilbake til fører. Det skal ikke legges vekt på detaljer i grep og avlevering. Skuddtest Hunden skal sitte i ro hos fører når et skudd blir avfyrt av dommer. Premieringssystem Bestått eller ikke bestått.

Hunden kan ikke godkjennes hvis følgende oppstår under prøven:

• Hunden drar i kobbelet og må korrigeres kraftig og gjentatte ganger med dette under lineføring.

• Hunden forlater føreren under fri ved fot • Hunden forlater sin plass under «sitt og bli» før eieren kaller inn hunden

• Hunden lar seg ikke kalle inn • Hunden forlater føreren og tar apporten uten å ha fått kommando («gjennomført knalling»)

• Hunden vegrer apporten (forlater denne uten å apportere)

• Hunden ødelegger eller rømmer med apporten, eller bringer apporten vekk fra føreren og legger den fra seg et annet sted

• Hunden viser tydelig skuddredsel eller forlater føreren ved skuddtesten