Norsk Retrieverklubb

Vi er nå uten raseråd toller

Frem til nytt raseråd er på plass har raseråd labrador satt seg villig til å besvare henvendelser

Raseråd Toller har trukket seg fra sine verv og Retrieverklubben er p.t uten et raseråd toller.

Det er behov for et «sette-raseråd» frem til nytt RR Toller er på plass. Når dette vil skje er vi usikre på.

Frem til nytt raseråd er på plass har raseråd labrador satt seg villig til å besvare henvendelser, gi relevante råd og gi veiledning innenfor det kynologiske.
De skal ikke være en arrangementskomite for toller.

Henvendelser angående toller kan fortsatt rettes til [email protected]