Norsk Retrieverklubb

Oppdretterlisten

Ønsker du å stå på oppdretterlisten til Retrieverklubben? Frist for betaling er 31.mars 2020

Oppdrettere som står oppført på denne listen har bekreftet at de har lest og samtykket i følgende:

  1. Oppdretter må følge NRK’s avlspolicy / krav til oppføring på valpelisten.
  2.  Oppdretter må være medlem av Norsk Retrieverklubb
  3.  Valpene må la seg kunne registrere i NKK  og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett / Avlsstrategi skal følges.

I tillegg forplikter oppdretter seg til å lese igjennom og sette seg godt inn i RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) for toller.

Ønsker du å registrere deg som oppdretter gjør du det HER

Oppføring koster kr 100 per år, innbetaling til konto 5081 06 16250. Merk betaling med kennelnavn. Frist for betaling i 2020 er 31.mars.

Bekreftelsen sendes inn i egen e-post til post@retrieverklubben.no.

Det er viktig at alle oppdrettere kontrollerer informasjonen som er publisert. Mange linker til hjemmesidene virker ikke eller peker feil. Det må rettes opp. Send ny informasjon til retrievernytt@retrieverklubben.no slik at vi får rettet opp.