Norsk Retrieverklubb

Raseråd Toller har trukket seg

Vi 3 i Raseråd Toller har trukket oss fra våre verv.

Arbeidet i raserådet er et tillitsverv som utføres på fritiden fordi en har stor interesse for rasen og dens utvikling.

Når dette arbeidet stadig blir forstyrret med unødvendige belastninger og våre privatliv ikke blir respektert, ser vi oss ikke lengre i stand til å utføre dette tillitsvervet på en god måte.

Det er på bakgrunn av dette vi nå er kommet til denne konklusjonen. Vi beklager dette.

Henvendelser til Raserådet sendes inntil videre til: [email protected]