Norsk Retrieverklubb

Nova scotia duck tolling retriever

valper-toller

Valpeliste

Retrieverklubbens krav for oppføring av kull på valpelisten finner du her.

Norsk Retrieverklubb har ikke ansvar for kullene som formidles gjennom valpelisten. Dette er et forhold mellom oppdretter og valpekjøper. Den viktigste forskjellen mellom vår valpeliste og andre tilsvarende lister, er informasjonen som kan gis til valpekjøpere og nye oppdrettere.

Oppføring på valpelisten er gratis for oppdrettere oppført på klubbens oppdretterlisteKullet fjernes fra valpelisten når valpene har fylt 8 uker. Ønsker oppdretter at kullet fortsatt skal stå på listen må man ukentlig bekrefte dette.

Oppdrettere som ikke står oppført på vår oppdretterliste betaler 200.- pr. kull. Beløpet betales på forhånd, kontonummer er: 5081 06 16250. Betaling merkes med navn + valpeliste.

Ønsker du å registrere et valpekull gjør du det HER

Ved utfylling av skjemaet må man være påpasselig med å registrere data som dokumenterer retrieverklubbens krav til oppføring; PRA-resultat fylles inn i felt for Øyelyst. Det er også mulig å registrere annen viktig informasjon som bruksegenskaper i linjene, MH-test eller andre gentest-resultater. Dette gjøres i feltet for «Annet».

Hvis du kan tenke deg en litt eldre retriever, kan du også se omplasseringslisten

Valpeinformasjon
Valper ventes / født:
Valper ventes juli/aug
Leveringsdato:
Antall:
Alle valper er pt reserverte
Oppdretter:
Tilia Garden v/ Hanne Marit Lindhagen
Adresse:
3158 Andebu
Telefon:
91515488
Mor

Tilia Garden's Dearest Talisa

Helse+
Resultater+
Helse
HD/Index
A / 109 (0,66)
AD
0
Øyelyst
Intet påvist 4/3-20
Farge
Rød/hvit
Resultater
Utst.
CK
Jakt
Spor
Annet
Far

Rockheims Rabbagast Fra Vakre Meløy

Helse+
Resultater+
Helse
HD/Index
A / 110 (0,64)
AD
0
Øyelyst
Intet påvist 29/1-20
Farge
Rød/hvit
Resultater
Utst.
Cert, BIR
Jakt
Spor
Annet