Norsk Retrieverklubb

Nova scotia duck tolling retriever

valper-toller

Valpeliste

Retrieverklubbens krav for oppføring av kull på valpelisten finner du her.

Norsk Retrieverklubb har ikke ansvar for kullene som formidles gjennom valpelisten. Dette er et forhold mellom oppdretter og valpekjøper. Den viktigste forskjellen mellom vår valpeliste og andre tilsvarende lister, er informasjonen som kan gis til valpekjøpere og nye oppdrettere.

Oppføring på valpelisten er gratis for oppdrettere oppført på klubbens oppdretterlisteKullet fjernes fra valpelisten når valpene har fylt 8 uker. Ønsker oppdretter at kullet fortsatt skal stå på listen må man ukentlig bekrefte dette.

Oppdrettere som ikke står oppført på vår oppdretterliste betaler 200.- pr. kull. Beløpet betales på forhånd, kontonummer er: 5081 06 16250. Betaling merkes med navn + valpeliste.

Ønsker du å registrere et valpekull gjør du det HER

Ved utfylling av skjemaet må man være påpasselig med å registrere data som dokumenterer retrieverklubbens krav til oppføring; PRA-resultat fylles inn i felt for Øyelyst. Det er også mulig å registrere annen viktig informasjon som bruksegenskaper i linjene, MH-test eller andre gentest-resultater. Dette gjøres i feltet for «Annet».

Hvis du kan tenke deg en litt eldre retriever, kan du også se omplasseringslisten

Valpeinformasjon
Valper ventes / født:
18.01.2022
Leveringsdato:
Ca 18.03.2022
Antall:
5 hanner. Alle valper er solgt.
Oppdretter:
Tilia Garden v/ Hanne Marit Lindhagen
Adresse:
3158 Andebu
Telefon:
91515488
Mor

NO36208/18 Tilia Garden's Dearest Talisa "Trixi"

Helse+
Resultater+
Helse
HD/Index
A / 111
AD
0
Øyelyst
Intet påvist 28/10-21
Farge
Rød/hvit
Resultater
Utst.
3 ex, jk, uk, 1/2 jkk, 2 ukk, 1 vg
Jakt
Spor
Annet
Far

DK05907/2006 Shaggy Toller's Dancing O'Connor "Mister"

Helse+
Resultater+
Helse
HD/Index
A / 100
AD
0
Øyelyst
Farge
Rød/hvit
Resultater
Utst.
Exc, jkk, chk, bk, 1-2chkk, ck 1-2-3, bhk, bim, bir, cert, cacib, rc.
Jakt
Bk 3
Spor
Annet