Norsk Retrieverklubb

Årsmøte og 40 års feiring i lokalavdelingen!

Kort oppsummering av årsmøtet og 40 års feiringa

Årsmøtet gikk som planlagt uten noen kontroverser. Både regnskap, budsjetter og årsberetninger gikk gjennom.
Valg av nytt styre gikk også som valgkomitéen hadde foreslått.
Vi takker derfor Frid Mikkola og Øystein Haugan for jobben de har gjort for styret, og klubben som sådan, nå når de trer av fra sitt styrearbeide.

Inn fikk vi Camilla Lucie Wikan som styremedlem, og Inger Greve Alsos som varamedlem. I tillegg ble det gjort om på enkelte konstellasjoner innad i styret.

Feiringa startet med en gjennomgang av klubbens virke, fra oppstart – og frem til nå, fremragende presentert av en av klubbens grunnleggere, Viktor Johansen.

Deretter fikk vi innlegg av selveste Siv Sandø, lederen av Norsk Retrieverklubb, som ønsket å fortelle fra ledelsens side om tingenes tilstand. Det ble og rom for å spørre henne direkte om styre og stell.

Så ble det servert mat til de påmeldte. Hærlig tapas, med fantastiske kaker til dessert.

Inni mellom mat, ble det plass til hedersutnevning, og klubben kunne stolt utnevne fire æresmedlemmer; Viktor Johansen, Bjørn Johansen, Marit Ovesen og Wenche Enora Frederiksen fikk alle tildelt diplomer for lang og tro tjeneste for klubben.

Hovedklubben var ikke snaurere enn at de også hadde sendt med Siv heders betegnelse til to av våre medlemmer. Herfra fikk de NRKs hederstegn – vell fortjent!

Innkalling
11. mars er det årsmøte i lokalavdelingen, og alle medlemmer er invitert.

Innkalling er sendt ut pr. epost, og ligger vedlagt her (nederst på siden). Kan du ikke delta, så ligger det også en stemmeseddel på baksiden av innkallingen, som kan sendes inn hvis man vil delta i valget.

Selve årsmøtet vil bli holdt på «Bikuben«, i Tromsø.

Her vil det fra kl. 16.00 bli avholdt medlemsmøte. Direkte etter, vil det bli holdt innlegg av spesielt inviterte personer.
For, ikke bare er det årsmøte, lokalavdelingen fyller også 40 år! Dette ønsker vi å lage litt spesielle rammer rundt.

Etter årsmøtet vil Viktor Johansen (en av grunnleggerne) fortelle fra klubbens oppstart.
Viktor etterfølges av Siv Sandø, lederen av Norsk Retrieverklubb, som vil holde innlegg fra sentralstyret.

Etter årsmøte og gjesteopptredener – så blir det medlemsfest!
Også her vil det forekomme spesielle innslag.
Meld deg/dere på via facebook arrangementet: https://fb.me/e/2kzQhSvrI

Innkalling 2023 og årsrapport 2022

https://retrieverklubben.no/tromso/wp-content/uploads/sites/21/2023/02/Innkalling-arsmote-2023-2.pdf