Norsk Retrieverklubb

Tromsø og omegn

Hva ønsker du at retrieverklubben skal være for deg?

Styret i Norsk Retrieverklubb er i gang med å lage en strategiplan for klubben frem til 2025. Avdeling Tromsø og omegn ønsker nå dine innspill på hvordan klubben skal formes fremover. Sett deg ned med penn, papir og/ eller PC og kom med dine forslag!

Som vedlegg finner du presentasjon som ble vist på kontaktmøtet i januar. Dette er utgangspunktet for arbeidet. På samme presentasjon er det også listet opp noen oppgaver som avdelingene skal svare på. Vi ber om dine innspill på følgende spørsmål:

  1. Hva ønsker du at klubben skal være/ gjøre for deg?
  2. Hva er bra? Hva kan gjøres bedre i klubben?
  3. Har du andre forslag til klubbens sentrale styre og til vårt avdelingsstyre?
    (presiser hvem du retter forslaget til)

Definisjon av klubben er her Norsk Retrieverklubb sett under ett. Avdeling Tromsø og omegn ønsker også konkrete innspill til styret på hva vi som avdeling kan bidra med lokalt. Et strategidokument må etterhvert kunne tas ned på lokalt nivå.

Vi ber om tilbakemelding på epost: tromso@retrieverklubben.no innen 25. April

Se på eller last ned strategidokumentet her: Strategiplan