Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Kvalifiseringsprøve 6.mai

Kvalifiseringsprøver 2021

For å kunne starte på offisielle jaktprøver må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en
enkelt test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om
kvalifiseringsprøven finner du HER – på side 4. og 5.
I henhold til nytt reglement, avholdes kvalifiseringsprøven som en offisiell prøve.

Viktig info:
De som har tatt kvalifiseringsprøven kan ikke starte på offisiell B-prøve eller WT før prøvedatoen
for kvalifiseringsprøven er passert. Dette betyr at dersom du har gjennomført
kvalifiseringsprøven f eks 15. april 2021, og prøvedatoen er 07. mai i terminlisten, kan du ikke
starte offisielle prøver før etter 7. mai. Vi har fordelt prøvedatoer utover året, slik at de passer
med de offisielle prøvene som arrangeres i Trøndelag.

Det vil i vår bli mulig å gjennomføre kvalifiseringsprøven 6. mai i forbindelse med
mandagstreningen. Prøven vil bli gjennomført på Kvål. Tidspunkt kommer vi tilbake til, da det
avhenger av antall påmeldte. Det vil også bli gjennomført en kvalifiseringsprøve i august og en i
september/oktober.

For påmelding går du inn i terminlisten prøver hos NKK, velger “jaktprøve for retrievere” og
melder på følgende ref.nr:
20-21030 07.05.2021, prøven vil bli avholdt 6. mai på Kvål. Påmelding snarest, senest 3.mai.
20-21030 27.08.2021. Dato for gjennomføring ikke fastsatt, men det blir i august før 27.08.
20-21030 31.10.2021. Dato for gjennomføring ikke fastsatt, men det blir i sept/okt før 31.10.

I tillegg til dette ber vi om at dere sender en e-post til jakt.trondheim@retrieverklubben.no slik
at vi vet hvor mange som kommer og kan legge opp etter dette.

Gjennomføringen avhenger selvsagt av hvordan situasjonen med koronaviruset er,
regjeringens tiltak, og at det er forsvarlig å gjennomføre.

Velkommen til kvalifiseringsprøve!

Jaktkomiteen, NRK avd Trondheim og omegn