Norsk Retrieverklubb

Bronsemerkekurs med prøve, oppstart 16.februar – 1 ledig plass

Retrieverklubbens avdeling Trondheim og omegn arrangerer et kurs i bronsjemerkeøvelsene i samarbeid med Sportshunder, kurset avsluttes med en bronsemerkeprøve. Kurset vil også tilpasses de som ønsker videreutvikling fra bronsemerkenivå til de øvrige momentene i lydighetsprogrammet. Bronsemerkeprøven er en uoffisiell lydighetsprøve. På Bronsemerkekurset trener vi på øvelsene som inngår i prøven.

Prøven består av disse momentene:

Øvelse 1: Tilgjengelighet

Øvelse 2: Lineføring

Øvelse 3: Dekk fra holdt

Øvelse 4: Innkalling fra sitt

Øvelse 5: Hopp over hinder

Øvelse 6: Enkelt dekk 1 minutt

Informasjon om Bronsjemerkeprøven finnes her.

Hunden bør ha gjennomført valpekurs og grunnferdighetskurs før deltakelse på bronsemerkekurs. Dere vil ha størst utbytte av kurset dersom hunden har startet innlæring i sitt, dekk, innkalling og gå pent i bånd, og mestrer dette noenlunde.

Kurset holdes i Trondheim hundehall, og starter 16.februar kl. 19.30, og varer til 21.00. Det blir praktisk trening de syv påfølgende torsdagene. Den siste torsdagen gjennomføres bronsemerkeprøven (obs. det er ikke trening skjærtorsdag).

Kursinstruktør: Eirin Dahl og Kjersti Gudmunseth

Påmeldingsavgift:

Medlem NRK avd. Trondheim og Omegn kr. 2000,-

Ikke medlem kr. 2300,-

Endelig påmelding skjer ved registrert innbetaling av deltakeravgift. Ved mange påmeldinger vil klubbens medlemmer ha fortrinn.

Betalingsinformasjon:

Norsk Retrieverklubb, avd.Trondheim og omegn, Postboks 1645,

7430 Trondheim. Kontonummer: 7874 05 73941.

Innbetalingen merkes kursdeltagers navn og hvilket kurs

HUSK: Påmeldingen er bindende. Du har plass når du har mottatt bekreftelse.

Spørsmål vedrørende kurset kan sendes til kurs.trondheim@retrieverklubben.no

Det er kun plass til åtte hunder på kurset så det gjelder å være tidlig ute for å være sikker på å få plass! Ved stor pågang vil klubbens medlemmer ha prioritet.

Du melder deg på ved å fylle ut skjemaet under.

Kurset er gjennomført.