Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Informasjon om koronasituasjonen

Klubben forholder seg til de regler og anbefalinger gitt av helsemyndighetene, og kommer derfor ikke til å åpne for organiserte fellestreninger på dette tidspunktet. Vi har dessverre måtte avlyse jubileumshelgen vår, men vi håper vi får tatt denne igjen på et senere tidspunkt. I tillegg har vi sett oss nødt for å avlyse bevegelig BK-prøve nå i vår, da det praktisk sett blir veldig vanskelig å gjennomføre denne innenfor de anbefalingene som er gitt.

Jaktkomiteen planlegger å gjennomføre nybegynnerkursene i apportering og dirigering, men med redusert antall deltakere, vi har også kommet til en løsning for gjennomføring av det pågående LP-kurset. Klubben kommer ikke til å annonsere og arrangere kurs hvor vi ikke er trygge på at retningslinjene gitt av helsemyndighetene og NKK kan overholdes.

Styret oppfordrer også våre medlemmer til å overholde anbefalingene om maks 5 deltakere på samlinger utendørs, at man holder god avstand, og at man ikke deler på utstyr.

Treningsområdet på Kvål vil være åpent for medlemmer, men brakka holdes stengt. Vi anbefaler også at utedoen ikke benyttes inntil videre. Merk dere at jaktkomiteen arrangerer jaktkurs på området onsdag 22.04, 29.04 og 06.04 mellom klokken 18 og 21.

Vi anbefaler alle å lese gjennom NKKs anbefalinger for aktiviteter. Merk dere særlig disse punktene:

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Ta hensyn til hverandre og ta vare på dere selv.

Ta gjerne kontakt med styret på trondheim@retrieverklubben.no dersom noe er uklart, eller du har spørsmål.