Norsk Retrieverklubb

Jaktlydighetskurs for nybegynnere/BK-nivå med Anne Olaussen – Fulltegnet, mulighet for venteliste

Jaktkomiteen har gleden av å invitere til kurs i retrieverjakt med instruktør Anne Olaussen i
oktober/november. Jaktkurset vil ha fokus på jaktlydighet, linjetag, markering og feltsøk
(BK/begynnernivå).

Foto: Anne Olaussen
Foto: Anne Olaussen

Nivå og innhold:
Kurset er rettet mot hunder og førere som jobber mot kvalifiseringsprøve jakt eller start i
begynnerklasse på retrieverprøver. Hunden bør ha interesse for å lete etter, gripe og
returnere til fører med dummy, men trenger ikke ha en perfekt apportering. Hunden bør ha
grunnleggende lydighet som innkalling, sitt og bli for å få utbytte av kurset.
Det vil i hovedsak bli individuell trening, det vil si en hund ute om gangen. Det er lagt opp til
hjemmelekser/egentrening mellom de tre samlingene.

Sted og tid:
Kurset er planlagt med 3 heldagssamlinger fordelt på 3 helger, med trening ca. kl 9-16 alle
dager. Tema som gjennomgås på kurset er jaktlydighet (fotgående, sitt og bli, innkalling),
stoppfløyte, linjetag/dirigering, feltsøk og markering.

7. oktober
21. oktober
4. november

Kurset vil avholdes i Trondheimsområdet. Info om oppmøtested gis nærmere kursstart.

Deltakerbegrensning og påmelding:
Maks 6 deltakere. Plasser fordeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men ved mange påmeldinger vil medlemmer av klubben få prioritet. Kurset er nå fulltegnet, men du kan stille deg på venteliste ved å fylle ut skjemaet under.

Du melder deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor, påmeldingsfrist 28.september

Medlem avd. Trondheim kr 1500,-
Ikke medlem kr 1800,-
Så snart du har mottatt bekreftelse på påmelding betales påmeldingsavgift til kontonr.
7874.05.73941. Betalingen merkes med ”navn” og ”nybegynnerkurs jakt”.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på om dette er riktig kurs for deg, eller om du har andre
spørsmål.

Velkommen på kurs!

2016-10-23-Jordetrening-Korsvegen-1668,xlarge.1535911022
Foto: Anne Olaussen

Nyttige ord og uttrykk:

Søk: I søket skal hunden søke av et område i terrenget selvstendig. Hunden skal dekke hele
det angitte område og finne vilt/dummy effektivt.
Dirigering: Et av grunnmomentene i jakttrening og jaktprøve. Ved dirigering vet fører hvor
viltet/dummy ligger, men hunden har ikke sett noe. Fører må derfor kunne sende hunden ut
i terrenget (linjetag) og med signaler (fløyte/tegn/stemme) styre hunden til rett sted.
Markering: Et av grunnmomentene i jakttrening og jaktprøve. Hunden skal markere (se hvor
det lander) vilt som faller og huske dette. Når jeger eller fører gir kommando skal hunden
hente viltet/dummy raskt og effektivt.
(Hentet fra http://www.retrieverklubben.no/jakt/index.cfm?id=429064).