Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Kvalifiseringsprøve i jakt

Velkommen til årets første kvalifiseringsprøve. Den vil bli avholdt onsdag 8. juni kl. 18.30 på Kvål. Påmeldingsfrist er 6. juni.
For å kunne starte på offisielle jaktprøver må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en enkelt test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om kvalifiseringsprøven finner du i NRKs råd og anvisninger for jaktprøver for retrievere, på side 4. og 5.
Viktig info:
Den som har tatt kvalifiseringsprøven ikke kan starte på offisiell B-prøve eller WT før prøvedatoen er passert. Dette betyr at dersom du har gjennomført kvalifiseringsprøven 1. april 2020, og prøvedatoen er 12.april i terminlisten, kan du ikke starte offisielle prøver før etter 12.april. I vårt tilfelle er prøvedatoen 15.06.2022.
For påmelding går du inn i terminlisten hos NKK, velger “jaktprøve for retrievere” og melder på
følgende ref.nr: 15.6.2020 ref.nr. 20-22051
I tillegg til dette ber vi om at dere sender en e-post til jakt.trondheim@retrieverklubben.no slik at vi vet hvor mange som kommer og kan legge opp etter dette.
Velkommen til kvalifiseringsprøve.
Jaktkomiteen, NRK avd Trondheim og omegn