Norsk Retrieverklubb

Ukentlig jakt- og apporteringstrening

Retrieveren elsker å apportere! (hente ting)

Klubben arrangerer ukentlig jakt- og apporteringstreninger, som følger skolekalenderen. Informasjon om treningene oppdateres jevnlig på facebook.

Pris: Gratis for medlemmer

Informasjon om planlagte aktiviteter høste 2022 finner du i dokumentet: Aktiviteter høsten 2022 30.8

Selv om du ikke har ambisjoner om å dra på ekte jakt, kan jakttrening være utrolig givende for både hund og fører.
Jakt- og apporterings-trening handler om samarbeid mellom hund og fører. Ofte skal hunden gå ved førerens venstre fot, og så hente viltet eller dummyen (tøyposen) når føreren gir kommandoen.

De fleste treningene vil foregå på klubbens treningsområde på Kvål, i tillegg vil det bli arrangert noen treninger ut i terrenget.

Følg med på Facebook-gruppa for å se om noen fra jaktkomiteen har laget opplegg den uka (eller om det blir «egentrening»: Retrieverklubbens Jakttreningsgruppe. Avdeling Trondheim og omegn.

Klubben har i perioder treningsvilt for salg. Ta kontakt med jaktkomiteen dersom du er interessert.