Norsk Retrieverklubb

Trondheim og omegn

Varsel om årsmøte 2019

Varsel om årsmøte 2019 – Norsk retrieverklubb avd. Trondheim og omegn

Kjære medlemmer!

Årsmøtet for 2019 finner sted 21. februar 2018, klokken 18:00 – 20:30. Sted er Nygårdsvollsheimen, adressen er Smistadgrenda. Trykk her for å komme til kartlink. 

Dagsorden for årsmøtet:

– Årsberetning og revidert regnskap

– Budsjett for inneværende år og lokalavdelingens kontingent for neste kalenderår.

– Valg av leder, kasserer, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

– Valg av revisor, vararevisor, valgkomité og varamedlem

– Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRKs GF

– Valg av avdelingens representant(er) til NKK regionens årsmøte i henhold til NKKs lover

– Andre saker som er oppført på dagsorden for årsmøtet.

Innmelding av saker til dagsorden og forslag til kandidater til valget

Medlemmene i NRK avd. Trondheim og omegn inviteres herved til å melde inn eventuelle saker til årsmøtet. Frist 31. desember 2018. Forslag til saker sendes til styret v/leder: leder.trondheim@retrieverklubben.no

Forslag til kandidater til valget sendes til valgkomiteen v/Nina Vik: nina.i.vik@gmail.com Frist 31. desember 2018. Følgende verv er på valg i 2019: leder, 3 styremedlemmer, 1 varamedlem til styret, revisor, vararevisor og minst 3 medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen setter stor pris på å motta kandidater til vervene så tidlig som mulig, så send gjerne inn forslag i god tid før 31. des!

Vel møtt! Hilsen styret