Norsk Retrieverklubb

Varsel om årsmøte 2023

Årsmøtet i 2023 arrangeres onsdag 1.mars i «Smia» på Reppe Søndre, Osvegen 60. Vi starter kvelden med årsmøtet, og har booket en spennende foredragsholder til medlemskveld etter årsmøtet er ferdig. Mer om dette kommer senere.

Nå er nemlig tiden kommet for å begynne forberedelser til årsmøte for 2023.

De to viktigste sakene er:

  • Valg til styre, valgkomite, revisor og vararevisor
    • Styreleder 1 år
    • Styremedlem 2 år x 1
    • Varamedlem 2 år
  • Eventuelle saker man vil at årsmøtet skal behandle

Frist for begge deler er 8/1-2022. Innspill sendes til [email protected]. Forslag til kandidater til ledige verv videresendes til valgkomiteen som er Irene Hegerberg og Unni Hildrum.