Norsk Retrieverklubb

Videregående blodsporkus med Wenche Krogstad og Kristin Woldmo Kolåsæter 6-7.juni – 3 ledige plasser

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn ønsker velkommen til videregående blodsporkurs med Wenche R. Krogstad og Kristin Woldmo Kolåsæter 6.-7. juni 2020.

Kurset vil inneholde noe teori og mye praksis, og vil foregå ute i området Lånke/Elvran, Stjørdal kommune. Kurset er ment for de som har deltatt på grunnkurs blodspor.

Kurset passer for de som ønsker å utdanne gode sporhunder til blodsporprøver og/eller ettersøk på skadet hjortevilt, bli flinke til å legge treningsspor til egen hund og skolere seg til å bli sporleggere til blodsporprøver.

Den teoretiske delen vil omhandle regelverket for prøver, terrengforståelse, planlegging av sportrase, fertforhold, treningsstrategi med mer. Det vil bli noe feltarbeid uten hund, men alle ekvipasjene skal gå spor med veiledning underveis. Deltakerne vil også få tilbakemelding på sporene de legger.

Alle kursdeltakerne får være med som tilskuere på et konkurransespor med åpen bedømming.

Kursplan:

Lørdag 6. juni
Teori og praksis

Søndag 7. juni
Teori og praksis

Priser:

Medlem
kr 1600,-
(NRK avd. Trondheim)
Ikke-medlem
kr 1900,-

Betalingsinformasjon: Norsk Retrieverklubb, Avd.Trondheim og omegn, Postboks 1645, 7430 Trondheim
Kontonummer: 7874 05 73941
Betalingen merkes med kursdeltagers navn og hvilket kurs (VK blodspor)

Nærmere informasjon om kursene blir sendt til deltagerne før kursstart.

HUSK:

Påmeldingen er bindende.

Ved manglende betaling vil plassen bli tilbudt ekvipasjer på venteliste. Sporkomiteen vil sende bekreftelse til deltakere ved påmelding, slik at dere vet om dere har plass eller ikke. Det er plass til 8 hunder på kurset så vær snar med å melde dere på!

Ved stor pågang vil klubbens medlemmer, som har betalt kontingent for inneværende år, ha prioritet.

Ved spørsmål, kontakt sporkomiteen på epost.

Vi sees i skogen!