Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Utdanning av nye jaktprøve dommere

Norsk Retrieverklubb vil starte opp utdanning av nye jaktprøve dommere i løpet av våren 2022. Alle som er interesserte i å starte på denne utdanningen oppfordres til å søke Retrieverklubben om opptak så raskt som mulig og senest innen 1. november.

Aktuelle kandidater må oppfylle følgende kriterier:

  1. Kandidatene må ha personlige egenskaper som er egnet for å utføre dommergjerningen på en tilfredsstillende måte.
  2. Kandidatene må ha erfaring fra jaktprøve miljøet
  3. Kandidatene må ha jaktlig erfaring/jakterfaring
  4. Kandidatene må selv ha dressert, trent og ført minimum 2 hunder, hvorav en til premiering i alle klasser
  5. Kandidatene må ha godkjent jegerprøve
  6. Kandidatene må være hovedmedlem av Norsk Retrieverklubb

Erfaring fra prøvemiljøet innebærer at kandidaten har fungert som medhjelper og prøveleder ved siden av egen deltagelse på prøver. Det er ønskelig med så bred jaktlig erfaring som mulig.

Skriftlig søknad med anbefalingsbrev fra styret i søkers lokalavdeling sendes styret i Norsk Retrieverklubb. Søknaden behandles etter innstilling fra Dommerkomiteen for jaktprøvedommere (DK).

Minst to kandidater må bli tatt opp for at utdanningen skal starte. DK arrangerer et grunnkurs med avsluttende prøve. Kandidatene som får dette godkjent vil være kvalifiserte til å starte på elevarbeidet.

Det gjøres oppmerksom på at utdanningsregelverket er under revisjon og nytt regelverk vil være gyldig fra 1. januar 2022.

DK har som mål å arrangere grunnkurset i løpet av våren 2022.

Søknaden sendes til

post@retrieverklubben.no

Ev spørsmål kan rettes til samme adresse.