Norsk Retrieverklubb

Vadsø og omegn

Årmøtet 2020

cropped-Retriever-Fav-Icon.png

Årsmøtet vil finne sted lørdag 7. mars 2020 kl 1600 på Frivillighetssentralen i Vadsø.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 31. desember 2019.

Det er anledning til å komme med forslag på kandidater til styret innen samme dato.

Forslagene skal sendes til valgkomiteen.

Følgende er på valg:

Leder for 1 år

1 styremedlem for 2 år

1 varamedlem for 2 år

Revisor og vararevisor for 1 år

3 medlemmer pluss 1 varamedlem til valgkomiteen

1 representant pluss 1 varamedlem til Generalforsamlingen