Norsk Retrieverklubb

Vadsø og omegn

Årsmøte 2019

 

 

058a

 

 

Årsmøtet i 2019 vil bli avholdt lørdag 16. mars 2019 kl 1600 på Røde Kors huset i Vadsø.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen

31. desember 2018.

Samme frist gjelder for forslag på kandidater til styret.

Følgende er på valg:

Leder for et år

To styremedlemmer og et varamedlem for to år.

Det skal også velges tre medlemmer og et varamedlem til valgkomiteen for et år.

Likeså skal det velges revisor og vararevisor for et år.

Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet.

Dersom noen ønsker å få sakene tilsendt på papir,  gi beskjed om dette til styret.