Norsk Retrieverklubb

Vadsø og omegn

Levajok 2019?

Levajoktreffene er det mest tradisjonelle arrangementet – ikke bare i avdelingens historie, men også i Norsk Retrieverklubbs historie, dette går helt tilbake til 1972, faktisk året før vår avdeling ble formelt stiftet.  Treffene har alltid vært populære, sosialt og uhøytidelig.

De siste årene har imidlertid deltakerantallet gått mye ned.  På de siste styremøtene har vi tatt dette opp, og diskutert hva vi skal gjøre.  Skal vi bytte tidspunkt?  Etter diskusjoner finner vi ut at det er få ledige helger i løpet av året som ikke allerede er opptatt med tradisjonelle arrangementer, så vi har vel gått litt bort fra det.  Men er det noe vi kan gjøre annerledes for å trekke mere folk?  Vi legger nå dette i dine hender, kom med forslag og synspunkter på hva vi kan gjøre.  Vi ønsker synspunkter innen 15. november, slik at vi kan rekke å forberede neste års treff.  Send en liten kommentar til styret vadso@retrieverklubben.no

 

rallystart